פורסם ע"י משרד עו"ד צחובוי קריבושיי-סודרי

טופס הזמנת דירה מקבלן. האם טומן בחובו מוקשים?

רבים מרוכשי דירות, בפרויקט בבניה מקבלן, מגיעים למשרד עו"ד בבקשה כי ייצג אותם ברכישת הדירה, רק לאחר שכבר נפגשו עם נציג המכירות מטעם הקבלן במשרד השיווק וחתמו על השלב המקדמי והראשוני, מה שמכונה "טופס הזמנת דירה".

לכאורה, העסקה טרם החלה ועל כן הרוכש אינו רואה בשלב זה צורך להיוועץ עם עוה"ד, אלא רק לאחר שכבר חתם בפני משרד המכירות על "טופס רצינות" כאמור. אולם, הנחה בסיסית זו בטעות יסודה, שכן מומלץ מאוד להכניס את עוה"ד לתמונה עוד בטרם החתימה על טופס זה.

טעות זו של רוכש דירה מקבלן, נגרמת לא רק בשל חוסר ידיעה, אלא בעיקר בשל הצגה מוטעית של מטרת טופס זה. אנשי המכירות מציגים את הטופס כמוכיח רצינות של הלקוח לרכוש דירה ותו לא, והרוכש נוטה לסבור כי טופס מודפס ואחיד שניתן לו ע"י משרד המכירות אינו ניתן לשינוי כלל.

ובכן, ראשית, הטופס אינו רק מוכיח רצינות, שכן הלקוח במעמד החתימה על הטופס משלם למשרד המכירות דמי רצינות שנעים בין 10,000-50,000 ברוב המקרים, לעיתים אף יותר;

שנית, דווקא בנקודת זמן זו, אצל נציג המכירות אשר מעוניין מאוד למכור יחידה נוספת לרוכש פוטנציאלי, ידו של הרוכש על העליונה וככל שהוא ייוועץ בעורך דינו, עורך הדין יצליח להכניס שינוי מהותי לטופס זה באופן גורף כמעט אצל כל משרדי המכירות והפרויקטים.

הואיל והלקוח ועורך דינו טרם בדקו את העסקה לגופה, משפטית, תכנונית, רישומית וכיו"ב – בשלב מקדמי זה קשה לדעת האם העסקה אכן תבשיל והרוכש אכן יהא מעוניין בסוף התהליך ברכישת הדירה.

על כן, בהיוועצות קצרה עם עוה"ד בטרם החתימה על הטופס – עוה"ד לרוב יבקש להוסיף לטופס סעיף אשר לפיו בכל מקרה שהמו"מ בין הצדדים לא מבשיל לכדי חתימה על הסכם, מכל סיבה שהיא, דמי הרצינות יושבו ללקוח.
חשוב להבין, במקרה שלא נעשה תיקון בטופס האחיד, לרוב, לא יושבו ללקוח דמי הרצינות גם אם המו"מ לא הבשיל. לסיכום – זכרו  – לא חותמים במשרד המכירות על שום טופס בלי להיוועץ קודם עם עוה"ד המייצג אתכם בעסקה!

אתם (או בן משפחתכם) מתגוררים בדירה המצויה בבנין המיועד לתמ"א? קבלנים הגיעו "לרחרח" בבניין ולנסות להחתים דיירים? המאמר הזה בשבילכם ! ריכזנו עבורכם, הדיירים, מספר טיפים חשובים ביותר לניהול ההליך מול הקבלן.